Praktijkinfo


Hieronder geven wij u graag meer informatie over onze werking.

Gelieve rekening te houden met onderstaande huisregels, zo kunnen wij voor iedereen een vlotte zorgverlening garanderen.

Telefonische bereikbaarheid

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8u tot 18u op het nummer

03/248.43.34

Gelieve rekening te houden met volgende afspraken:

 • Openingsuren secretariaat: elke werkdag van 8u tot 12u
 • Belmoment artsen: elke werkdag van 12u00 tot 12u30
 • Na 12u30 zijn wij enkel bereikbaar voor dringende medische problemen

Buiten de openingsuren van onze praktijk kan u voor dringende medische problemen steeds terecht in de wachtpost Pallieterland te Lier (zie hieronder).


Afspraken maken

Afspraken maakt u bij voorkeur via onze online agenda.

Voor patiënten die hiertoe geen mogelijkheid hebben, kan ook steeds telefonisch contact worden opgenomen met het secretariaat.

Een afspraak duurt standaard 15 minuten en is bedoeld voor één persoon. Voor meerdere personen vragen wij u dan ook telkens meerdere afspraken in te boeken. Dat kan eveneens via onze online agenda ('Consultatie voor 2 personen'). Als u hiervoor online geen beschikbaarheid vindt, kan u telefonisch contact met ons opnemen.


Afspraken annuleren

Indien u een gemaakte afspraak wilt annuleren, vragen wij u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Zo kunnen we anderen op de wachtlijst helpen.

Bij het niet annuleren van uw afspraak (niet opdagen), wordt uw afspraak volledig aangerekend (zonder terugbetaling).


Dringende afspraken

Voor dringende medische problemen kan u steeds de dag zelf nog telefonisch contact met ons opnemen, ook in de namiddag wanneer het secretariaat is gesloten. 


Huisbezoeken

Voor huisbezoeken beperken we ons uitsluitend tot grondgebied Berlaar (postcode 2590) en Kessel (postcode 2560, NIET in Bevel of Nijlen). Patiënten die buiten deze regio wonen zijn ook welkom in onze praktijk, maar kunnen geen huisbezoeken aanvragen.


Huisbezoeken zijn voorbehouden aan patiënten die zich niet kunnen verplaatsen naar onze praktijk omwille van immobiliteit of ernstige ziekte. Alle andere patiënten worden verwacht op raadpleging te komen in de praktijk, gezien wij hier het beste uitgerust zijn om u te onderzoeken en behandelen.


Wachttijd

Wij streven ernaar om de wachttijd in de praktijk zo kort mogelijk te houden. In geval van overmacht kan het toch voorvallen dat u even moet wachten. Wij vragen om uw begrip hiervoor.


Digitale communicatie

Onze praktijk is bereikbaar via email.

Deze mailbox kan enkel worden gebruikt voor niet-dringende en praktische inlichtingen of voor het aanreiken van elektronische documenten (na voorafgaand overleg). Wij kunnen niet garanderen dat uw mail tijdig zal worden beantwoord en wij zijn bovendien niet verantwoordelijk voor gemiste of onbeantwoorde mails.


Er worden nooit medische adviezen, voorschriften of attesten verstrekt via mail.

Er zal bijgevolg niet worden gereageerd op mails die medische vragen en/of foto's bevatten. 


Voorschriften en attesten

Voorschriften zijn strikt persoonlijk en worden enkel tijdens een raadpleging voorgeschreven. Het heeft bijgevolg dan ook geen zin om te bellen of mailen voor voorschriften, dit zal steeds geweigerd worden.

Kijk steeds uw voorraad chronische medicatie na alvorens u op raadpleging komt, zodat u tijdig de nodige voorschriften kan vragen aan uw arts. 


Voor het invullen van documenten en het opstellen van attesten (zoals verzekeringspapieren, aanvragen FOD, ...) dient u steeds een fysieke afspraak te maken. Het correct en volledig invullen en/of opstellen van dit soort documenten vraagt namelijk de nodige aandacht, dossierkennis en tijd en berust steeds op een medisch onderzoek. Een ongeschiktheidsattest kan enkel worden afgeleverd tijdens een fysieke raadpleging met bijhorend klinisch onderzoek (met uitzondering van een bewezen COVID-19 infectie).


Enkel attesten en documenten die stroken met de waarheid zullen worden opgesteld. Vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds worden geweigerd.


Respectvol gedrag

Wij verwachten van al onze patiënten en bezoekers respectvol gedrag naar elkaar, onze medewerkers en onze infrastructuur. Discriminatie en agressie van gelijk welke aard worden niet getolereerd en kunnen leiden tot uitsluiting uit de praktijk.


Privacy

Uw persoonlijke en medische gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de geldende wet- en regelgeving. U zal hiervoor ook schriftelijk toestemming moeten geven. Wij vragen u vriendelijk om dit te respecteren.


Betaling

Alle zorgverleners in onze praktijk zijn geconventioneerd. Dit wil zeggen dat wij de officiële tarieven van het RIZIV respecteren.

Betalingen dienen onmiddellijk te worden voldaan, contant of via mobiele applicatie (payconiq).


Feedback en klachten

Heeft u suggesties of klachten? Laat het ons weten. Wij staan open voor feedback en streven naar voortdurende verbetering van onze zorg- en dienstverlening.


Praktijkverpleegkundige

Voor allerhande (para)medische zorgen en behandelingen kan u in onze praktijk ook bij de praktijkverpleegkundige terecht. Zij is een gediplomeerde verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (VIHP) en beschikt dan ook over een bijkomende bekwaamheid tot het voeren van volgende consultaties:


 • Bloedonderzoek
 • Wondzorg
 • Vaccinaties
 • Inspuitingen
 • Aderlatingen
 • Hechtingen / nietjes verwijderen
 • Oren uitspuiten
 • Cryotherapie en andere wratbehandelingen
 • Preoperatieve onderzoeken
 • Electrocardiogram (E.C.G., hartfilmpje)
 • Spirometrie (ademtest)
 • Uitstrijkjes
 • MMSE (geheugentest)
 • Reisadvies
 • ...


Het is steeds de bedoeling dat u voor bovenstaande zaken rechtstreeks een afspraak maakt bij onze verpleegkundige, die altijd onder directe supervisie van de huisarts zal werken. Gelieve telkens de juiste afspraaksloten in te boeken. Wij vragen u dan ook uitdrukkelijk om de agenda van de huisartsen niet onnodig met deze zaken te belasten.


Bovendien draagt onze verpleegkundige, in overleg met de huisartsen, ook bij tot de opvolging van de patiënten met diabetes, chronische nierinsufficiëntie, COPD, ... volgens een gestandaardiseerd praktijkprotocol.

Deze afspraken worden steeds in overleg met de verpleegkundige en arts ingepland.

Nieuwe patiënten

Nieuwe patiënten uit Berlaar en Kessel zijn welkom in onze praktijk, wij hebben geen patiëntenstop. Patiënten die buiten deze regio wonen zijn ook welkom in onze praktijk, maar kunnen geen huisbezoeken aanvragen.


Wegens toenemende drukte vragen wij nieuwe patiënten, indien zij geen medisch advies nodig hebben, om niet op kennismakingsgesprek te komen. Uw inschrijving en dossier worden in orde gebracht tijdens uw eerste bezoek aan onze praktijk. Neem zeker uw elektronische identiteitskaart mee.


Bij pensionering van uw huidige huisarts kan u het dossier op voorhand aan ons laten overmaken, zodat wij dit vooraf kunnen inlezen.


Enkel in geval van een complexe medische voorgeschiedenis en/of problematiek raden wij u aan op voorhand een kennismakingsgesprek in te boeken, om uw dossier met de arts te kunnen bespreken.


Belmoment

Belmoment van dr. Yorick Asselbergh: elke werkdag tussen 12u00 - 12u30

U kan dagelijks met de artsen bellen tijdens het belmoment voor het stellen van korte (medische) vragen of voor het (beknopt) bespreken van resultaten. Voor uitgebreid medisch advies of indien u meerdere vragen heeft, maakt u best een afspraak, zodat er meer tijd voor u kan worden voorzien.


Waarvoor kan u terecht op het belmoment?

 • Korte medische vragen
 • Vragen over een gestelde diagnose of gestarte behandeling
 • Bespreking van resultaten: indien zo afgesproken met de huisarts of verpleegkundige


Waarvoor kan u NIET terecht op het belmoment?

 • Voorschriften
 • Volledige (tele)consultaties
 • Bespreking van uitgebreide (bloed)resultaten
 • Ongeschiktheidsattesten opmaken en/of verlengen
 • Invullen van documenten, attesten en andere administratieve verrichtingen

Wachtdienst

Elke werkdag vanaf 18 uur (vrijdagavond vanaf 19 uur), in het weekend en op feestdagen, kan u voor dringende medische zorgen die niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen wachten terecht in de huisartsenwachtpost Pallieterland te Lier


Let op: enkel na telefonische afspraak via het nummer 1733


Adres: Transvaalstraat 42, 2500 Lier


Bij levensbedreigende problemen: bel steeds 112 of consulteer de dienst spoedgevallen!

unsplash