VisiePraktijk Monty is een centraal aanspreekpunt voor alles wat met gezondheid te maken heeft, in de breedste zin van het woord.


Je kan bij ons terecht met dringende medische problemen, chronische ziektes, psychische kwetsbaarheden en aandoeningen maar ook bij sociale of andere moeilijkheden.
Ook wanneer je niet ziek bent, werken we graag samen met jou om je gezondheid te optimaliseren. 


Toegankelijke zorg

We vinden het belangrijk dat onze praktijk voor iedereen vlot toegankelijk is.
De praktijk is fysiek makkelijk toegankelijk, ook voor personen in een rolstoel. In deze toegankelijkheid zit ook de bereikbaarheid vervat. Tijdens de openingsuren is er steeds een arts bereikbaar, voor andere momenten werken we samen met de wachtpost om goede gezondheidszorg op elk moment te garanderen. We trachten om op deze manier voor elke patiënt een betrouwbare, vaste, familiepraktijk te kunnen zijn.


Gepersonaliseerde zorg

Als praktijk staan we garant voor kwaliteitsvolle, gepersonaliseerde zorg. We staan je bij in de verschillende levensfases en spelen daarin een betrokken of eerder ondersteunende rol. Samen met onze zorg, stemmen we ook de communicatie af op wat voor jou noodzakelijk is. We houden ten alle tijden rekening met de persoon achter de patiënt, met je persoonlijke bagage, levensdoelen, voorgeschiedenis en culturele achtergrond.


Interdisciplinaire zorg

Verder bekijken we gezondheid breder dan het individueel contactmoment met de arts. We positioneren ons graag als interdisciplinaire praktijk, waarbij we je makkelijk in contact brengen met verschillende paramedici, zowel in als buiten onze praktijk. Daarboven kennen we het zorglandschap van Berlaar en omstreken zodat we je goed kunnen verwijzen naar gespecialiseerde artsen, ziekenhuizen en andere organisaties.

In onze praktijk werken we volgens het concept van zorgsubstitutie. Dit wil zeggen dat we de medische taken zo goed mogelijk verdelen. Zo kan je voor verschillende technische onderzoeken en gestandaardiseerde opvolging terecht bij onze gespecialiseerde verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (VIHP).


Preventieve zorg

Meer dan genezen, willen we je gezondheid verbeteren. Hierbij is ons elektronisch medisch dossier een belangrijke hulp. Aan de hand van een nauwgezet bijgehouden dossier en verzamelde data in onze praktijk kunnen wij patiënten met een bepaald gezondheidsrisico opsporen en preventief actie ondernemen. We promoten uiteraard ook de reeds bestaande bevolkingsonderzoeken.

Voor verschillende chronische aandoeningen hebben we een praktijktraject ontwikkeld. Dit is een samenwerking tussen arts, patiënt en verpleegkundige om een gestandaardiseerde opvolging te voorzien. Zo kunnen patiënten met een chronische ziekte, die vaak een drukke medische agenda hebben, zo efficiënt en correct mogelijk behandeld worden door de verschillende (para)medici.


Veilige en wetenschappelijke zorg

Onze zorg voorzien we in een veilige omgeving. Uiteraard zijn de artsen, en bij uitbreiding de gehele praktijk gebonden aan het beroepsgeheim, waardoor je in alle discretie de nodige zorg kan ontvangen. Ook andere persoonlijke gegevens zijn veilig. De praktijk beschikt over veel informatie, die alleen ingezet zal worden op jouw vraag met als enige doel jouw gezondheid te verbeteren. Patiëntgegevens kunnen gedeeld worden met de behandelende deskundigen. Interne communicatie tussen de zorgverleners en communicatie tussen de praktijk en jou verloopt via een aangepast medium, dat voor iedereen gebruiksvriendelijk is.

Verder zien we het ook als een kerntaak van de huisartsenpraktijk om jou goede, wetenschappelijk correcte kennis te verschaffen zodat je zelf veilige, geïnformeerde en doordachte keuzes kan maken met betrekking tot je gezondheid.


Maatschappelijke zorg

Tenslotte vinden we het waardevol om af en toe een blik buiten de praktijk te werpen. We leren graag van onze omgeving en laten vernieuwing toe. We houden de vinger aan de pols wat betreft technologische en wetenschappelijke evoluties en integreren deze in de praktijk wat een meerwaarde zal opleveren, zowel op medisch als organisatorisch vlak. We verbinden ons ertoe ons gemotiveerd te blijven bijscholen.

Verder heeft de praktijk ook maatschappelijk een belangrijke rol. We dragen bij aan het (lokale) beleid en bieden graag hulp bij lokale gezondheidsgerelateerde projecten.

unsplash